Destaero k úspěšné incentivní cestě

  1. Předně je nutné určit si rozpočet, který chcete investovat. Jestliže, je cílem motivace a odměna zaměstnanců, nevyplácí se šetřit. Jak bylo zmíněno výše, investice se mnohonásobně vyplatí.
  2. Dalším důležitým krokem je časové rozmezí, které chcete incentivě věnovat. Tento bod je důležitý pro výběr destinace. Jestliže máte k dispozici 2-3 dny i s kompletním transportem, nedoporučujeme Vám volit destinace, kde je dlouhé letecké spojení a volit spíše destinace bližší s přímými spoji. Platí totiž, že jakmile je celý zájezd uspěchaný, požitek z cesty je tak značně ovlivněn. Je dobré myslet na to, že zaměstnanec začíná svou incentivu již cestou na letiště, což někdy pro účastníky, kteří nemají trvalé bydliště v Praze může také znamenat pár hodin, po té letecký transport, transport z letiště na hotel a tak je dobré myslet na to, aby tato první fáze byla co nejpříjemnější. Proto Vám také vždy pomáháme najít ty nejefektivnější letecké spojení.
  3. Na základě prvních dvou bodů s Vámi doladíme možnosti destinací, vždy Vám navrhneme 2-3 varianty, tak abyste měli šanci si interně důkladně probrat a vybrat možnosti. Ke každé destinaci také samozřejmě navrhneme ideální dopravu, ubytování a program. Tak abyste měli možnost zvážit tyto prvky dohromady. Přeci jen….incentivní cesty jsou o zážitku.
  4. Jakmile se vybere destinace a vhodný program, je velmi důležitá interní komunikace. Správně ji naplánovat a rozfázovat tak, abychom společně dokázali udržet zaměstnance namotivované a plné očekávání. Obvykle tak posíláme několik oficiálních pozvánek, ve kterých vždy odtajníme další část programu a překvapení co zaměstnance čeká. Grafické zpracování a obsah pozvánek a komunikace je samozřejmostí a vždy navrhujeme zakomponovávat online prokliky k formulářům, jež nám pomůžou doladit detaily jako například – volba velikosti trika, které dostanou jako dárek, nebo preference transportu na letiště, volba masového, rybího či vegetariánského menu a mnoho dalšího. Vše je připraveno velmi jednoduše tak, aby zaměstnanci zabralo 1-2 minuty, nám však tyto detaily umožní ke každému přistupovat velmi individuálně a na místě zaměstnanci připravit vše tak, že se bude cítit obklopen dokonalým servisem a individuálním přístupem.
  1. Vzhledem k tomu, že je incentiva spojena převážně s odměnou a motivací. Je velmi často spojena také s dárkem či reklamní předmětem, který se váže k destinaci. Vždy doporučujeme praktické věci, které by si sami zaměstnanci nepořídili a nejlépe, které přímo na incentivní cestě využijí. Potisk a grafika vašimi logy je samozřejmostí.
  2. Z praktického hlediska jsou to pak tyto oblasti, které s Vámi budeme řešit – room list, jmenný seznam, detaily cateringu, požadavky na konferenční místnost či jiné požadavky z Vaší interní agendy.
  3. Klademe důraz také na přivítání v samotné destinaci – je dobré tedy myslet na přivítací dopis /může být i personalizovaný a podepsaný GM/ s dárkem na pokoj, welcome drink a pohoštění po náročném letu. Pomůžeme Vám s dekorací a dopravou veškerého potřebného interního materiálu.
  4. Fotodokumentace či videozáznam. Snažíme se aby si každý účastník z daného incentivního zájezdu odvezl fotografii ze zajímavých míst, programu, s kolegy…. Připravíme papírové rámečky v grafice vašeho eventu a před odjezdem domů na letiště každý dostane jako malou upomínku dvě, tři vytisknuté fotografie.
  5. Myslíme na každý detail. Vždy je dobré myslet také na ty, kteří se například nerozhodnou pro náročnější sportovní aktivitu s kolegy. Máme vždy v záloze alternativní program pro tyto případy.
  6. Naše přítomnost po celou dobu vašeho pobytu je absolutní samozřejmostí a jsme s Vámi s otevřeným, flexibilním a 100% proklientsky orientovaným přístupem 24hodin denně Vaší incentivní cesty v zahraničí